Ιδιωτικά Πολυιατρεία ΕΛΠΙΣ

SPINNER_LOADING_ALT

Τηλέφωνο:
24210 36 090

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στα πολυιατρεία Ελπίς στο τμήμα καρδιολογίας είναι:

  • Καρδιογράφημα (ΗΚΓ) ηρεμίας
  • Holter ρυθμού 24h
  • Holter πιέσεως 24h
  • Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα triplex
  • Διαοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα
  • Δοκιμασία κοπώσεως
  • Δοκιμασία ανακλίσεως (tilt test)