Ιδιωτικά Πολυιατρεία ΕΛΠΙΣ

SPINNER_LOADING_ALT

Τηλέφωνο:
24210 36 090

Το Κέντρο

Τα ιδιωτικά πολυιατρεία ‘’Ελπίς’’ δημιουργήθηκαν το 2019 με σκοπό να οδηγήσουν τις παροχές υπηρεσιών υγείας σε ένα ανώτερο επίπεδο, στοχεύοντας ,παράλληλα, στην άμεση κάλυψη των προκυπτόμενων αναγκών, την ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και της ιατρικής έρευνας.

Επανδρωμένα από μια πολυμελή ομάδα διακεκριμένων ιατρών του Βόλου που ειδικεύονται στον παθολογικό, ορθοπεδικό, καρδιολογικό, χειρουργικό και ουρολογικό τομέα, τα πολυιατρεία βρίσκονται καθημερινά διαθέσιμα, άμεσα προσβάσιμα αλλά και σε συνεχή ετοιμότητα να ανταπεξέλθουν σε πολλαπλές και διαφορετικές καταστάσεις προβλημάτων υγείας.

Οι γιατροί που συμπληρώνουν την ομάδα του πολυιατρείου είναι εξειδικευμένοι τόσο στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όσο και στην άμεση φροντίδα των ασθενών δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις μεμονωμένες περιπτώσεις και ανάγκες που  προκύπτουν, αναβαθμίζοντας την υγειονομική περίθαλψη και ταυτόχρονα δίνοντας βάση στην ατομικότητα.

Επιπροσθέτως, τα ιατρεία μας απαρτίζονται από σύγχρονες μονάδες φροντίδας και περίθαλψης, όπου η συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων αποσκοπεί στην συνεχή ιατρική αναβάθμιση και εξέλιξη με προτεραιότητα πάντοτε τον ασθενή.

Αδιαμφισβήτητα, βασικός μας στόχος είναι η σφαιρική και οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας του ασθενή  και η δημιουργία μιας σχέσης αμεσότητας και εμπιστοσύνης. Συνεπώς, σημαντικό κομμάτι του οράματος μας αποτελεί τόσο η αποτελεσματική και ποιοτική ιατρική διάγνωση και θεραπεία με τα καλύτερα ιατρικά μέσα, όσο επίσης, και η συνεργασία με τον ασθενή και η δημιουργία ενός αισθήματος ασφάλειας και αξιοπιστίας και εχεμύθειας.