Ιδιωτικά Πολυιατρεία ΕΛΠΙΣ

SPINNER_LOADING_ALT

Τηλέφωνο:
24210 36 090

Αμπελά Ελένη

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

1996-2004    Φοίτηση στο  Πανεπιστήμιο  Seconda  Università degli Studi  di Napoli
                   Τμήμα Ιατρικής Σχολής στη Νάπολη Ιταλίας                                                                                 
                   28-7-04 πτυχίο Ιατρικής με βαθμό  Άριστα

1989-1994    Τρίτο Λύκειο Βόλου
Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό [17  10/11]


ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

09/2002-06/2004                 Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο Seconda Università Degli Studi  di Napoli, εκπαίδευση στην γαστρεντερολογία, καρδιολογία, παιδιατρική, Χειρουργική, παθολογική, γυναικολογία.

03/2003-07/2004                 Ενδοκρονολογία  στο πλαίσιο της πτυχιακής  εργασίας

10/2004-12/2004                 Τρίμηνη  μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα τμήματα Παθολογικής Ογκολογίας, Παιδιατρικής και Γεν.Ιατρικής  στο πλαίσιο των εξετάσεων για την  άδεια εργασίας στην Ιταλία.

22/8/2005-21/11/2005          Τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση  στο παθολογικό,καρδιολογικό, Χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλο.  

22/11/2005-22/11/2006        Αγροτικό  Ιατρείο  Κ.Υ  Βελεστίνου  Μαγνησίας.

1/12/2006-30/7/2008           Εργασία  σε ιδιωτική νευρολογική-παθολογική κλινική Ασκλιπείον Βόλο.

18/8/2008-30/4/2010           Ειδίκευση στην παθολογία , Α΄παθολογική Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου.

10/5/2010-23/5/2014           Ειδίκευση στην αιματολογία Γ.Ν Παπανικολάου αιματολογική κλινική < ΣΤΟΡΓΗ >.
                                     
ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ             Αγγλικά  Πολύ καλά
                                        06/1991 -First  Certificate in English,University  of  Cambridge

                                        Γαλλικά  Άριστα
                                        10/1992 -Certificat del Université de Paris-Sorbonne 1 Degré  
                                        04/1993  -Certificat del Université  de Paris-Sorbonne2 Degré  

                                        Iταλικά  Άριστα
                                        05/1995  -Πτυχίο ιατρικής στο Seconda Università degli Studi di Napoli
                                        -Certificato  Medio Palso   

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ         Xειρισμός Η/Υ,Windows,Microsoft Word,Powerpoint,Excel,Internet.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   10/2005 Συμμετοχή στο Καρδιολογικό Συνέδριο  Κεντρικής Ελλάδας
                                      06/2006  Σεμινάριο πάνω  στη Ν,Αlzheimer με θέμα  Νεότερα  
                                      θεραπευτικά  δεδομένα στην Αντιμετώπιση της  Άνοιας.
                                      03/2007  European paedriatric life support
                                      02/2009  Advanced life support
                                      11/2009  Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS
                                      10/11/2010 21ο Πανελλήνιο αιματολογικό συνέδριο.
                                      27/11/2010 Ανίχνευση υπολειμματικής νόσου σε αιματολογικές κακοήθειες.
                                      7/5/2011 Λεμφώματα και πλασματοκυτταρικές δισκρασίες – αναζητώντας νεες διαγνωστικές και θεραπευτικές συναινεσείς.
                                      27/10/2011 WORLD CORD BLOOD CONGRESS III.
                                      15/9/2012 Αιμοθεραπεία σε αιματολογικές κακοήθειες. Σύγχρονες πρακτικές – μελλοντικές πρακτικές.
                                      29/11/2012 Νεοπλασίες του λεμφικού ιστού αμφιλεγόμενα ζητήματα πρόσφατες εξελίξεις και κλινικές προεκτάσεις.
                                      14/6/2012 17Ο EHA.
                                      7/4/2013 29Ο EBMT.
                                      14/11/2013  24Ο Αιματολογικό συνέδριο.
                                      7/12/2013  55 Ο  ASH MEETING.
                                      30/3/2014  40 Ο  EBMT.