Ιδιωτικά Πολυιατρεία ΕΛΠΙΣ

SPINNER_LOADING_ALT

Τηλέφωνο:
24210 36 090

Επιστημονική έρευνα στην κλινική ΕΛΠΙΣ με τον Δημήτριο Καλοχριστιαννάκη

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022
Επιστημονική έρευνα στην κλινική ΕΛΠΙΣ με τον Δημήτριο Καλοχριστιαννάκη

Η κλινική ΕΛΠΙΣ πρωτοπορεί και συμμετέχει σε δύο συνολικά επιστημονικές έρευνες του εξωτερικού. Αυτές διεξάγονται στο νευρολογικό τμήμα της κλινικής με κύριο ερευνητή το Διευθυντή του τμήματος, Νευρολόγο Δημήτριο Καλοχριστιαννάκη, πραγματοποιούνται με την έγκριση και εποπτεία του ΕΟΦ και αφορούν σε μελέτες για νέα φαρμακευτικά σκευάσματα, για τη νόσο Alzheimer και την πολλαπλή σκλήρυνση αντίστοιχα.

Κριτήριο επιλογής της κλινικής ΕΛΠΙΣ για τη διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσε η εμπειρία και η τεχνογνωσία τόσο του Διευθυντή νευρολόγου, όσο και υπολοίπων παραγόντων. Η διάρκεια της έρευνας είναι διετής, διεξάγεται ταυτόχρονα και σε άλλα έξι κέντρα στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και σε 14 ακόμη χώρες του εξωτερικού.

Η κλινική ΕΛΠΙΣ συνεχίζει σταθερά να δραστηριοποιείται στην εξειδικευμένη παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο. Η αναγνώριση αυτής της προσπάθειας αποτελεί και την επιβράβευση που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε.